5318 lượt xem

Thủ Tục Hủy Tờ Khai Hải Quan Theo TT39-TTBTC Đẩy Đủ Nhất

Thủ tục hủy tờ khai theo thông tư 39 TT-BTC cần thực hiện như thế nào. Cần lưu ý những gì, và trường hợp nào doanh nghiệp cần hủy tờ khai. Doanh  nghiệp có bị phạt hành chính khi hủy tờ khai hay không. Bạn đọc quan tâm tham khảo bài viết mới nhất tại đây.

Doanh nghiệp xuất khâp khẩu hàng hóa sau khi kê khai tờ khai hải quan không còn nhu cầu xuất hàng hóa hoặc phát hiện sai phạm, cần sửa đổi cách thức nhâp hàng sẽ phải làm thủ tục hủy tờ khai.  Tổng cục Hải Quan đã có văn bản quy định cụ thể về những trường hợp được hủy tờ khai và cách thức thực hiện như sau:

I. Quy định về thủ tục hủy tờ khai hải quan áp dụng theo TT39/ TT-BTC

Dựa vào khoản 1 điều 22 Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu sẽ áp dụng với nhưng trường hợp được hủy tờ khai như sau:

Trường hợp áp dụng với nhóm tờ khai không có giá trị làm thủ tục hải quan:  – Thời hạn 15 ngày

a.1) Từ ngày đăng ký tờ khai khải quan quá 15 ngày không có hàng hóa thật làm thủ tục nhập khẩu.

a.2) Đối với hàng hóa được miễn kiểm quá thời gian  15 ngày vẫn chưa đưa vào khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu xuất hàng.

a.3) Từ ngày đăng ký tờ khai xuất, hàng hóa phải kiểm tra nhưng người khai báo hải quan chưa tiến hành nộp hồ sơ hoặc hoàn thành thủ tục nhưng chưa đưa hàng vào khu vực giám sát tại cửa khẩu xuất  quá hạn 15 ngày cho phép.

a.4) Đối với hàng hóa phải kiểm tra thực tế mà quá hạn 15 ngày xuất hàng mà doanh nghiệp chưa nộp hồ sơ  xuất trình hàng hóa  để kiểm tra hải quan.

Những trường khác sẽ phải tiến hành hủy tờ khai hải quan

a.5) Tờ khai hải quan đang ký cần xuất trình giấy phép cơ quan quản lý chuyên nghành nhưng tại thời điểm kê khai không xuất trình được.

  1. b) Tờ khai hải quan đã được đăng ký nhưng chưa được thông quan do Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan có sự cố và tờ khai hải quan giấy thay thế đã được thông quan hoặc giải phóng hàng hoặc đưa hàng về bảo quản;
  2. c) Tờ khai đăng ký nhưng khi kiểm tra hàng hóa không đáp ứng tiêu chí xuất nhập khẩu phải tiến hành hủy tờ khai theo yêu cầu hoặc tái xuất trả lại hoặc thục hiện tiêu hủy hàng hóa.
  3. d) Người khai hải quan yêu cầu hủy tờ khai hải quan

d.1) Tờ khai hải quan hoàn thiện thủ tục đưa hàng vào khu vực giám sát rồi nhưng người khai báo đề nghị đưa trả hàng về nội đị để sửa chữa và tái chế.

d.2) Tờ khai hải quan xuất khẩu tại chỗ đã thông quan hoặc giải phóng hàng nhưng 1 trong 2 bên mua bán thực  hiện hủy hợp đồng

d.3) Ngoài các trường hợp quy định tại các điểm a.2, điểm a.3, điểm a.4, điểm d. 1 và d.2 khoản này nhiều trường hợp có dấu hiệu khai báo khống hàng đã thông quan nhưng không có dấu hiệu xuất khẩu hàng.

d.4) Tờ khai hải quan nhưng người khai hải quan khai sai các chỉ tiêu quy định tại mục 3 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này, trừ trường hợp tờ khai hải quan nhập khẩu đã thông quan hoặc giải phóng hàng và hàng hóa đã qua khu vực giám sát hải quan; hoặc tờ khai hải quan xuất khẩu đã thông quan hoặc giải phóng hàng và hàng hóa thực tế đã xuất khẩu.…”

II. Quy trình thực hiện hủy tờ khai hải quan theo TT39-TT-BTC

  1. Nếu thực hiện hủy tờ khai hải quan theo phương thức thủ công sẽ áp dụng như sau:

+ Bước 1: Người khai hải quan đề nghị được phép hủy tờ khai hải quan

+ Bước 2: Cơ quan hải quan xem xét và trả lời về yêu cầu hủy tờ khai đã đăng ký

+ Bước 3: Tờ khai được hủy sẽ được : gạch chéo bằng bút mực, ký tên, đóng dấu công chức lên tờ khai hải quan

+ Bước 4: Tờ khai hải quan sẽ được ghi chú trên hệ thống tình trạng: tờ khai này đã được huỷ;

+ Bước 5:Tờ khai đã hủy sẽ được cơ quan hải quan lưu lại theo thứ tự đăng ký số tờ khai hải quan.

  1. Thực hiện hủy tờ khai hải quan theo phương thức điện tử

* Đối với người khai hải quan:

Người khai hải quan sẽ tạo khai thông tin cần hủy tờ khai theo mẫu có sẵn và gửi đến Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan, nhận “Thông báo hướng dẫn làm thủ tục hải quan điện tử” và thực hiện các yêu cầu tại thông báo hướng dẫn

Cần chuẩn bị một bộ hồ sơ đầy đủ trình nên cơ quan hải quan bản tờ khai điện tử gồm:

  • Phụ lục từ khai
  • Phiếu kiểm tra hồ sơ giấy phé
  • Bản kê chứng từ nếu có
  • Phiếu kiểm tra hàng hóa nếu trường hợp tờ khai được xác nhận hàng qua khu vực giám sát áp dụng với hàng xuất. Note là đã thông quan hoặc giải phóng hàng , đưa hàng về bảo quản, hoặc cho phép xuất nhập khẩu chuyển cửa khẩu với hàng xuất nhập khẩu bình thường.

* Đối với cơ quan Hải quan sẽ thực hiện như sau:

Tiếp nhận hỗ sơ xin hủy tờ khai hải quan điển tử –  phản hồi lại cho người khai hải quan nếu doanh nghiệp không thực hiện thủ tục xin hủy tờ khai ( doanh nghiệp không xin hủy)

+ Hết hạn 15 ngày được cấp số tờ khai hải quan mà không xuất trình hồ sơ với trường hợp cần phải xuất trình hồ sơ hải quan điện tử.

+ Hết hạn 15 ngày đăng ký tờ khai hải quan chưa xuất trình hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra thực tế để cơ quan Hải quan kiểm tra.

-Cán bô hải quan sẽ kiểm tra dữ liệu tờ khai hủy, đề xuất Lãnh đạo Chi cục và thực hiện việc hủy trên hệ thống.

Đối với trường hợp tờ khai được in xác nhận các trường hợp: “Hàng đã qua khu vực giám sát”, “Thông quan”,  “Giải phóng hàng” hoặc “Đưa hàng hóa về bảo quản” hoặc “Hàng chuyển cửa khẩu” đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu sẽ thực hiện thì gạch chéo bằng bút mực (hoặc đóng dấu hủy), ghi ngày, tháng, năm thực hiện hủy, ký tên, đóng dấu, công chức lên tờ khai hải quan điện tử in.

Tờ khai đã hủy vẫn phải lưu lại để làm căn cứ đối chứng trong trường hợp xuất hiện phát sinh nếu có/.

Hãy cho tôi biết bạn nghĩ gì về bài viết này nhé !

 

Bài viết mới cập nhật:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.